ZZP’er met een huurwoning

De Hoge Raad heeft in augustus jl. uitgesproken dat de hele huur bij een IB-ondernemer/Resultaatgenieter fiscaal afgetrokken kan worden als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. De werkruimte moet voor de onderneming gebruikt worden èn deze moet tenminste 10% van het huurhuis uitmaken. Wel moet er een bedrag op de aftrekpost in mindering worden gebracht als ‘vergoeding’ voor het privégebruik van de woning.

Staatsecretaris Wiebes wil aan deze aftrekmogelijkheid een einde maken. Hij wil middels een wetswijziging of besluit, het verschil met een koopwoning ongedaan maken hoewel dit geen gelijk geval is met een huurwoning. Concreet betekent dit dat de aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting opgenomen kan worden op grond van het arrest van de Hoge Raad als aan de voorwaarden wordt voldaan. Wiebes is van mening dat er geen terugwerkende kracht wordt toegestaan voor het verleden. In feite geldt het dan alleen voor nieuwe gevallen die ontstaan zijn in 2015 en 2016. Deze kostenaftrek eindigt op het moment dat er een wetswijziging is doorgevoerd of er een besluit is gepubliceerd die de aftrek niet meer toestaat.