Hoe werkt de Wet DBA?

Een opdracht vindt buiten loondienst plaats als aan minimaal 1 van de 3 volgende voorwaarden wordt voldaan*:

  • De opdrachtnemer is vrij vervangbaar;
  • De opdrachtnemer werkt niet onder het gezag van een opdrachtgever;
  • Er is geen sprake van loon.

Een modelovereenkomst is in dit geval niet nodig!

 *in een enkel geval kan er sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking. Check hiervoor belastingdienst.nl/dba

 

Bij twijfel of de opdracht aan 1 van de 3 voorwaarden voldoet:

Bij twijfel kan werken volgens een modelovereenkomst zekerheid bieden dat je aan minimaal een van de voorwaarden voldoet.

Als opdrachtnemer en opdrachtgever zich aan de afspraken in de modelovereenkomst houden dan kunnen zij geen boetes en naheffingen krijgen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen kiezen uit:

  • algemene modelovereenkomsten, of;
  • modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen.

De modelovereenkomsten en meer informatie staan op belastingdienst.nl/dba.

 

De opdracht voldoet niet aan 1 van de 3 voorwaarden:

De opdracht vindt plaats binnen loondienst. Er zijn in dit geval verschillende opties:

  • de opdrachtnemer gaat de opdracht bijvoorbeeld in loondienst doen;
  • de werkwijze wordt zodanig aangepast dat wél aan minimaal 1 van de voorwaarden wordt voldaan.

 

Let op: door alle onduidelijkheden is handhaving opgeschort naar 01-01-2018!

De implementatietermijn wordt verlengd tot 1 januari 2018. In deze periode worden geen boetes en naheffingen opgelegd, behalve aan kwaadwillenden.