Bedrijfsadvies

Advies opmaat bij JB

Diensten

Bedrijfsadvies

In welk stadium uw onderneming zich bevindt, JB administratie en advies begeleidt en adviseert u:

“Starter”
Als u met plannen loopt om uw eigen onderneming te starten, dan komen daar veel vragen bij kijken, zoals: hoe kom ik aan klanten, waarmee kan ik me onderscheiden in de markt, hoe kom ik aan een financiering en hoe regel ik de financiële zaken? Het is van belang om dit vooraf goed in kaart te brengen. Een goed ondernemingsplan is zeer essentieel. Het geeft inzicht in de haalbaarheid van uw plannen en doelstellingen.

“Wij begeleiden u!”

JB administratie en advies begeleidt u bij het opzetten van het ondernemingsplan, richt met u de administratie in, begeleidt u bij de financieringsaanvraag en zorgt voor aanmelding bij de belastingdienst.

‘’Doorgroeier’’
Als de onderneming doorgroeit, dan komen er vragen naar voren, zoals: moet ik personeel gaan aannemen, de huisvesting wordt te klein, hoe kan ik de groei financieren en hoe gaan we taken verdelen. U wordt meer manager, u moet taken gaan delegeren, u zult dingen moeten loslaten. Maak uw doelstellingen meetbaar, zodat daarop gestuurd kan worden. Samen de plannen voor de toekomst uitstippelen. Wij zijn daarbij uw klankbord. Als ondernemer heeft u behoefte om uw plannen te kunnen delen, soms is alleen een luisterend oor van uw adviseur al voldoende.

‘’Stopper’’
Er zal een tijd aanbreken, dat u wilt of moet stoppen met uw onderneming. Uw bedrijf overdragen is een niet te onderschatten stap. Mogelijk zijn er opvolgers in de familiesfeer, maar tegenwoordig is de voortzetting van het familiebedrijf geen vanzelfsprekendheid meer. Bij bedrijfsopvolging zullen de fiscale, financiële en juridische consequenties in kaart gebracht moeten worden. Wat is de waarde van het bedrijf (de fiscus zal hier kritisch ‘’meekijken’’)? Wat zijn de consequenties voor mijn inkomenspositie? Ook het emotionele aspect speelt een rol. U hebt jarenlang veel passie en energie in uw bedrijf gestopt. Het is niet niks om daar ‘zomaar’ afscheid van te nemen. Van belang is in ieder geval om op tijd te beginnen, dit kan u vaak fiscaal voordeel opleveren.

Zijn er geen opvolgers, dan kan het zijn dat de onderneming verkoopklaar gemaakt moet worden voor potentiële kopers. Maar waar vind je die? En wat is verkoop klaarmaken? Ook hier spelen weer de vragen, wat betekent dit fiscaal, financieel en juridisch.

En als het bedrijf niet voortgezet of verkocht kan worden, maar ophoudt te bestaan, ook dan zal JB administratie en advies u met adviezen terzijde staan.

Onze diensten

 

Back to Top