Zorg voor optimale fiscale planning van de investeringen

Wilt u in 2017 nog investeren in bedrijfsmiddelen? Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Let op de tabellen (zie onderaan). Misschien is het verstandig om de investering juist uit te stellen naar 2018 of omgekeerd: misschien is het verstandig om een investering van begin 2018 ‘’naar voren (naar 2017) te halen”.

Let op: Als uw onderneming deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, kijk dan naar de totale investering van het samenwerkingsverband in plaats van naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

Bedrijfsmiddel niet in gebruik genomen? Doe een aanbetaling

Gaat u in december nog verplichtingen aan voor de investering van een bedrijfsmiddel? Dan kunt u een beroep doen op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voorwaarde is dat u het bedrijfsmiddel in 2017 heeft betaald én in gebruik heeft. Heeft u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen, maar wilt u toch al profiteren van de KIA, zorg er dan voor dat u in 2017 al een aanbetaling doet ter grootte van het bedrag van de investeringsaftrek waar u recht op zou hebben.

Is dat niet het geval? En zou de investeringsaftrek hoger zijn dan het bedrag dat u eind 2017 heeft betaald? Dan wordt de KIA beperkt tot het bedrag dat u in 2017 heeft betaald. Het overige komt in 2018 als KIA in aftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2017

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.192 28%
€ 56.193 t/m € 104.059 € 15.734
€ 104.060 t/m € 312.176 € 15.734 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.059
meer dan € 312.176 0%