Let op aantal gewerkte uren t.b.v het lage-inkomensvoordeel!

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Wanneer heb ik recht op het LIV?
U heeft recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende 4 voorwaarden.

Uw werknemer:

  • is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
  • heeft een gemiddeld uurloon van € 9,66 tot en met € 12,08;
  • heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;
  • heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Hoe hoog is het LIV per werknemer?
Het LIV wordt toegekend per werknemer, per verloond uur. Als u recht heeft op het LIV, dan krijgt u een bedrag per verloond uur met een maximum van totaal € 2.000 per jaar per werknemer. Hoeveel de tegemoetkoming precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer. En van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren). Om een idee te krijgen van uw recht op het LIV, kunt u de Premiekortingen Calculator gebruiken van de digitale overheid via regelhulpenvoorbedrijven.nl.

Gemiddeld uurloon over 2017 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar
€ 9,66 tot en met € 10,63 € 1,01  € 2.000
€ 10,64 tot en met € 12,08 € 0,51 € 1.000

Wat zijn verloonde uren?
Verloonde uren zijn de uren die in het contract van de werknemer staan, dus ook de uren die hij ziek was en met verlof was. Ook betaald meerwerk en overwerk vallen onder verloonde uren. Zorg ervoor dat u in de loonaangifte de verloonde uren goed invult. Als u geen verloonde uren opgeeft in de loonaangifte, kunnen wij het gemiddelde uurloon niet berekenen. Dan krijgt u misschien gedeeltelijk of helemaal geen LIV. Op de site van de Belastingdienst leest u meer hierover in de Memo verloonde uren.

Wat moet ik doen om het LIV te krijgen?
U hoeft het LIV niet aan te vragen. Wij berekenen op basis van uw loonaangiften voor welke werknemers u recht heeft op het LIV. Het is daarom belangrijk dat u het aantal verloonde uren goed invult. Kloppen de gegevens in de aangifte niet? Dan krijgt u misschien gedeeltelijk of helemaal geen LIV.

Wanneer ontvang ik het LIV?
Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2018. Wij berekenen op basis van uw loonaangiften over 2017 voor welke werknemers u recht heeft op het LIV. Als u recht heeft, ontvangt u eerst van ons een voorlopige berekening.