In 2018 ook vakantiegeld over overwerk!

Betaal openstaande over- en meerwerkuren uit voor het einde van het jaar!

Per 1 januari 2018 is ook over overwerk en meerwerk vakantiegeld verschuldigd volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Overwerk is hierbij meer uren werken dan de normale werkweek van een fulltimer en meerwerk is hetgeen een parttimer meer werkt dan de contracturen.

De nieuwe regeling betekent dat naast het overwerk- en meerwerkloon een percentage van 8% vakantiegeld verschuldigd is over het wettelijk minimumloon (in 2018 voor 22 jaar en ouder € 1.578,-), tenzij een cao anders bepaalt. Check dat voor uw branche dus eerst!

Bevat de cao geen afwijkende bepaling en betaalt u uw werknemers al meer dan 108% van het wettelijk minimumloon, maar heeft u niet expliciet gezegd dat het gaat om vakantiegeld, dan komt het vakantiegeld volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag er toch nog een keer bij. Zorg dus waar mogelijk dat u uitbetaling van vakantiegeld uitdrukkelijk benoemt en houd bij uw lager betaalde werknemers rekening met een kostenverhoging van 8% op het brutoloon voor over- en meerwerk. Let op. Dit gaat ook gelden voor nog niet-uitbetaalde overuren en meeruren die begin 2018 nog uitbetaald moeten worden.

Zorg er dus voor dat u deze uren nog voor het einde van 2017 zo veel mogelijk uitbetaalt. Voor zover de werknemer meer verdient dan driemaal het wettelijk minimumloon, mag u afspreken dat 8% vakantiegeld niet van toepassing is.

bron: Tipsenadvies-belastingen.nl