Zakelijke etentjes in restaurants

In menige administratie komen bonnen van zakelijke etentjes van ‘buiten de deur’ voor. De uitgaven van deze etentjes worden door de accountant vaak geboekt onder verkoopkosten.
 ​

Bij een boekenonderzoek door de belastingdienst blijkt dat naast de aanwezigheid van de nota’s, geen administratie aanwezig is die inzicht geeft in het zakelijke karakter van de etentjes van de ondernemer. Deze kritische blik van de boekenonderzoeker ontstaat doordat in een jaar voor ca. € 14.000 aan etentjes in de administratie zijn geboekt.

De inspecteur stelt voor een aftrek van 25% toe te staan. In hoger beroep oordeelt het Hof dat de zakelijkheid van de uitgaven door belastingplichtige niet aannemelijk is gemaakt. Zijn weerwoord was dat hij vaak restaurants van klanten van bezoekt om daarmee de zakelijkheid te ondersteunen.

Het Hof merkt op dat er geen gegevens zijn verstrekt met wie er gegeten is en wat het zakelijk belang van het restaurantbezoek is geweest. Belastingplichtige verliest de zaak voor het Hof mede doordat de omvang en het aantal keren eten in hetzelfde restaurant voor een zeer groot deel privé-uitgaven (moeten) zijn geweest.

Ons advies

Leg goed vast met welke relatie gegeten is, zeker wanneer er vaak zakelijk buiten de deur wordt gegeten.