Hoe regel ik het om met de auto van de zaak op vakantie te gaan en geen bijtelling te hebben?

De vakantieperiode breekt binnenkort weer aan en er moet dan vaak een creatieve oplossing bedacht worden om  de ‘verklaring geen privégebruik auto’ in stand te houden zodat er geen bijtelling privégebruik auto ontstaat bij de werknemer. De meest voor de hand liggende gedachte is om voor de vakantieperiode de auto van de zaak van de eigen werkgever te huren. Men had immers ook bij een verhuurbedrijf kunnen huren en de ‘auto van de zaak’ thuis kunnen laten staan. Hier past een aantal opmerkingen bij. Het huren van de auto van de werkgever om buiten de bijtelling te blijven, slaagt niet omdat de auto ter beschikking blijft staan aan de werknemer. De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de door de werknemer betaalde huur niets anders is dan een eigen bijdrage voor privégebruik die op de bijtelling in mindering wordt gebracht.

Wil men echt de verklaring in stand houden en geen bijtelling auto van de zaak krijgen, dan moet gedurende de vakantieperiode de auto met sleutels èn kentekenpapieren in het bezit en onder toezicht zijn van de werkgever die als een goed huisvader de auto beheert. Uiteraard kan hij de auto door een ander personeelslid laten gebruiken wat niet leidt tot een correctie bij de vakantie vierende werknemer. Of contractueel bezien uitgeleend mag worden moet nagegaan worden in de lease-overeenkomst tussen werkgever en werknemer.