Welke kosten voor mijn onderneming mag ik van de winst aftrekken?

Alleen zakelijke kosten. Privé-uitgaven zijn niet aftrekbaar.

Soms mag u uw zakelijke kosten helemaal aftrekken.
Soms maar gedeeltelijk.
Soms helemaal niet.

Helemaal  aftrekbaar zijn de kosten voor iets dat u alleen zakelijk gebruikt.
Bijvoorbeeld gereedschap, werkkleding, vakliteratuur en huur van uw bedrijfsruimte.

Gedeeltelijk  aftrekbaar zijn de kosten voor iets dat u zakelijk én privé gebruikt.
Bijvoorbeeld het abonnement van uw smartphone. Alleen het zakelijke deel mag u aftrekken. Gebruikt u een vervoermiddel van uzelf ook zakelijk? Bijvoorbeeld uw eigen fiets of eigen auto? Dan mag u € 0,19 aftrekken voor elke kilometer die u daarmee zakelijk rijdt.

Ook gedeeltelijk aftrekbaar zijn: de kosten voor eten en drinken dat u gebruikt als u op pad bent voor uw onderneming. En de kosten voor bijvoorbeeld zakenlunches die u aanbiedt, congressen, seminars en studiereizen. Hiervoor geldt een drempel:

 • In uw aangifte over 2016 mag u 73,5% van deze kosten aftrekken óf het deel dat uitkomt boven € 4.500.
 • In uw aangifte over 2017 mag u 80% van deze kosten aftrekken óf het deel dat uitkomt boven € 4.500.

Niet  aftrekbaar zijn de kosten voor:

 • werkruimte thuis
  Maar hiervoor zijn uitzonderingen. Check met de rekenhulp Werkruimte of die voor u gelden.
 • geldboeten
  Bijvoorbeeld een boete voor te hard rijden naar een klant.
 • eten en drinken dat u in werktijd thuis, op kantoor of in uw werkplaats gebruikt
  Die kosten zou u ook hebben als u geen bedrijf had. Uitgezonderd zijn zakenlunches die u aanbiedt.

Mag ik de kosten in 1 keer aftrekken?

Dat hangt ervan af:

 • Is uw aankoop goedkoper dan € 450? Of hebben uw kosten betrekking op 1 jaar?
  Bijvoorbeeld de kosten voor kleine kantoorartikelen en vakliteratuur. En onderhoudskosten van uw auto. Dan trekt u ze in 1 keer af. Dat doet u in het jaar waarin u de kosten had.
 • Is uw aankoop € 450 of duurder én gebruikt u hem langer dan 1 jaar?
  Bijvoorbeeld de aankoop van machines, auto’s en inventaris. Dan trekt u de kosten gespreid af over die jaren. Dat heet afschrijven. Daarbij houdt u ook rekening met de restwaarde  van uw aankoop. Dus met de waarde die bijvoorbeeld uw machine of apparaat nog heeft als u hem niet meer gebruikt voor uw onderneming.

Voorbeeld

U koopt een professioneel fototoestel voor € 6.000 en gebruikt dit 5 jaar. Na die tijd is uw fototoestel nog € 1.500 waard. Per jaar trekt u dan af: (€ 6.000 – € 1.500) : 5 = € 900.

Mag ik de kosten aftrekken van vlak vóór de start van mijn onderneming?

Ja, als die kosten maar zakelijk zijn. Bijvoorbeeld voor het verkennen van de markt. Of het inwinnen van advies.

Trek ik de kosten af mét of zónder btw?

Zónder btw, als u de btw aftrekt in uw btw-aangifte.

Mag u de btw niet aftrekken in uw btw-aangifte? Dan trekt u de kosten inclusief btw af in uw aangifte inkomstenbelasting.

Bewaar ik bonnetjes en facturen?

Ja, dat moet u zeker doen. U moet ons kunnen laten zien dat u de kosten echt hebt gemaakt. En dat ze zakelijk zijn.