VAR blijft geldig tot 1 april 2016

Per 1 januari 2016 zou de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) worden vervangen door een systeem van vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomsten. Als opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik maken van een overeenkomst die door de Belastingdienst is beoordeeld en goedgekeurd, dan is de opdrachtgever gevrijwaard van de naheffing van loonheffingen. De nieuwe regeling bleek toch lastiger in te voeren dan verwacht. Daarom wordt de invoering uitgesteld tot 1 april 2016. Tot 1 januari 2017 zal de Belastingdienst wel controleren of de inhouding van loonbelasting en premies terecht achterwege is gebleven. Boetes worden nog niet uitgedeeld. Het is wel mogelijk om eigen overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen.