Subsidieregeling praktijkleren

Subsidieregeling praktijkleren

Bekijk de website van RVO.nl.

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u aanvragen vanaf 2 juni 2017 via de website RVO.nl.

Voor wie?

U kunt als werkgever in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën:

 • Vmbo:
  Een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte  leerweg
 • Mbo:
  Een beroepsbegeleidende leerweg
 • Hbo:
  Een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt
 • Promovendi:
  Een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO
 • Technolgisch ontwerpers in opleiding (toio):
  Een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit

Op de pagina “Kom ik in aanmerking” leest u meer over de voorwaarden.

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op:

 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.