De nieuwe Arbowet, wat verandert er op 1 juli 2017?

Ben jij al klaar voor de nieuwe Arbowet?

De Arbowet verandert. Per 1 juli 2017 verwacht de overheid dat werkgever, werknemer en bedrijfsarts hechter gaan samenwerken om beroepsziekten te voorkomen. Ondernemers met personeel zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de nieuwe regels worden nageleefd. We zetten daarom de belangrijkste even voor je op een rij.

De bedrijfsarts houdt de vinger aan de pols

De rol van de bedrijfsarts gaat veranderen. In de nieuwe Arbowet heeft de bedrijfsarts drie taken:

 • Preventie
  De bedrijfsarts krijgt een preventieve rol. Werknemers mogen hem of haar straks ook raadplegen wanneer nog geen sprake is van ziekteverzuim. De bedrijfsarts kan zo op tijd ingrijpen en voorkomen dat iemand zich ziek moet melden. Van de werkgever wordt verwacht dat hij daarvoor de randvoorwaarden schept. Je moet je medewerkers er bijvoorbeeld op wijzen dat ze bij de bedrijfsarts terecht kunnen en ervoor zorgen dat hij spreekuur kan houden. Je bent ook verplicht de bedrijfsarts de gelegenheid te geven om werkplekken te bezoeken.
 • Advies
  De vernieuwde rol van de bedrijfsarts is ook een adviserende. Hij of zij adviseert over de ziekteverzuimbegeleiding. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Werkgever en werknemer moeten er samen zorg voor dragen dat de adviezen van de bedrijfsarts worden opgevolgd.
 • Overleg
  De bedrijfsarts krijgt meer invloed op het beleid om ziekteverzuim te voorkomen. Hij moet daarvoor kunnen overleggen met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiger, de preventiemedewerker en met de betrokken medewerkers.

  De preventiemedewerker wordt belangrijker. Een preventiemedewerker heb je al, dit is nu namelijk ook al verplicht. Per 1 juli 2017 krijgt deze meer verantwoordelijkheden:

 • Samenwerken
  De preventiemedewerker werkt nauw samen met de bedrijfsarts en mag deze zelfs adviseren. Bij risico-inventarisatie en -evaluatie is de bedrijfsarts verplicht de preventiemedewerker in te schakelen. Dat is ook zo wanneer beschermende maatregelen worden getroffen. De werkgever, de preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de personeelsvertegenwoordiging komen minimaal één keer per jaar samen voor overleg. Ze praten dan over alles dat nodig is voor een veilige en gezonde werkomgeving. Je bent als werkgever verplicht dit overleg te organiseren.
 • Vastleggen
  De preventiemedewerker draagt een grote verantwoordelijkheid. Hij kan daarom, volgens de nieuwe afspraken, alleen worden aangesteld met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Zo wordt het draagvlak voor de gekozen medewerker vergroot. Daarnaast moet de werkgever ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden goed worden vastgelegd. Je mag wanneer je minder dan vijfentwintig mensen in dienst hebt ook zelf preventiemedewerker zijn, mits de OR of personeelsvertegenwoordiging daarmee instemt.

  Een basiscontract houdt iedereen erbij  

  Er verandert nogal wat. Rollen worden herverdeeld, verantwoordelijkheden verschuiven en de overheid verwacht meer inspanning dan voorheen. In een ‘basiscontract arbodienstverlening’ leg je vast wat precies de afspraken zijn tussen jou en de arbodienst of bedrijfsarts. Op straffe van een boete ben je als werkgever verplicht zo’n contract af te sluiten en de inspectie SZW zal hier streng op toezien. Heb je al een basiscontract, kijk dan goed of deze aan alle nieuwe eisen voldoet.