Maaltijden in bedrijfskantine

Maaltijden die geserveerd worden in een bedrijfskantine hebben voor de loonbelasting een waarde genormeerd van € 3,20. Dit normbedrag geldt voor een ontbijt, lunch en diner. De maaltijd wordt gebruikt in de bedrijfskantine of in soortgelijke ruimte waar het werk wordt gedaan.Het bedrag van € 3,20 minus de eigen bijdrage van de werknemers is loon. Door de werkkostenregeling kunt u dit verschil ook aanmerken als eindheffingsloon. Voordeel hiervan is dat u niet per medewerker hoeft te administreren. Als nadeel zou genoemd kunnen worden dat dit bedrag dan in de vrije ruimte terecht komt en deze vrije ruimte voor andere zaken (o.a. kerstpakketten, personeelsuitjes) beperkter wordt. De vereenvoudiging is wel, dat het totaal aantal maaltijden van alle werknemers bekend moet zijn. Dit aantal moet vermenigvuldigd worden met € 3,20. Van dit laatst berekende bedrag gaat dan weer de totale eigen bijdragen van alle werknemers af. Het saldo hiervan komt in de vrije ruimte terecht. Dit saldo mag niet negatief zijn.Als een werknemer samen met een klant een maaltijd gebruikt in de bedrijfskantine, dan heeft deze maaltijd voor de medewerker een ‘meer dan bijkomstig zakelijk karakter’ en is deze als gerichte vrijstelling niet belast en blijft ook deze buiten de vrije ruimte.

Andere maaltijden met een ‘meer dan bijkomstige zakelijk karakter’ zijn de maaltijden voor de werknemers tijdens koopavonden, overwerk, e.d. Ook bij een werkdag (o.a. in de horeca) van 13.00 – 23.00 uur kan de werknemer niet naar huis om te eten tussen 17.00