De werkkostenregeling en de fietsregeling

Vraag

Mijn klant is per 2015 (verplicht) overgegaan op de werkkostenregeling. Einde 2014 heeft hij nog net gebruik gemaakt van de fietsregeling. Voor vier medewerkers zijn vier fietsen ter waarde van € 620 (inclusief BTW) gekocht en verstrekt aan die werknemers. De medewerkers laten nu gedurende 36 maanden € 20 per maand inhouden op hun brutoloon om de werkgever daarmee terug te betalen.

Wat heeft dat voor gevolgen voor de Werkkostenregeling in 2015? 

Antwoord

Zouden de fietsen in 2015 worden besteld en verstrekt, dan zou de verstrekking niet kwalificeren als een gerichte vrijstelling, nihilwaardering, noodzakelijke werkvoorziening of intermediaire kosten. Daarmee zou deze verstrekking geheel in de vrije ruimte vallen. Het feit dat de werknemer de fiets ‘terugbetaalt’ door inhouding op zijn brutoloon heeft daarop geen invloed. Dit wordt immers niet gezien als een eigen bijdrage van de werknemer. Gevolg zou zijn dat de vrije ruimte al voor 4 * € 620 = € 2.480 zou zijn gevuld.

In 2014 kon nog wel gebruik gemaakt worden van de fietsregeling. Een werkgever mocht daarbij een fiets onbelast aan zijn werknemer verstrekken (tot een bedrag van € 749). Wanneer de verstrekking in 2014 heeft plaats gevonden, heeft dat geen gevolgen voor de werkkostenregeling in 2015. Er vindt immers geen verstrekking plaats in 2015, waardoor er ook niets naar de vrije ruimte overgaat. Dat de werknemers vervolgens bedragen in laten houden op hun brutoloon, heeft daarop geen invloed.

Aanvullende opmerkingen:

  • De inhouding op het brutoloon heeft wel een klein effect voor de werkkostenregeling. Er is immers pas eindheffing van 80% verschuldigd indien het saldo in de vrije ruimte hoger is dan 1,2% van de fiscale loonsom. Doordat de werknemers loon inleveren, is de totale loonsom lager en daarmee 1,2% daarvan. Al is de invloed daarvan natuurlijk gering!
  • De Belastingdienst heeft op 30-12-2014 aangegeven dat wanneer in 2014 gebruik is gemaakt van de fietsregeling, maar door leveringsproblemen de fiets pas begin 2015 wordt geleverd, de vrijstelling van 2014 van toepassing blijft (zolang aan de overige voorwaarden wordt voldaan!).