Fiets van de zaak

Fiets van de zaak in 2015

Zoals bekend, wordt de werkkostenregeling vanaf 2015 verplichte kost voor alle werkgevers. Dit betekent dat ook de fiscale regeling voor de fiets van de zaak komt te vervallen. Deze regeling maakt het onder voorwaarden mogelijk om onbelast een fiets met een waarde van maximaal € 749,- aan werknemers te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen.

Door de afschaffing van de fiscale bedrijfsfietsregeling is er momenteel een grote toeloop bij de fietsenhandelaren, waardoor het afleveren van fietsen voor 31 december 2014 niet altijd haalbaar is. De fietsbranche maakte onlangs bekend dat de Belastingdienst nu heeft toegezegd dat voor een fiets die uiterlijk 31 december 2014 is besteld en betaald aan de fietsenhandelaar of vergoed aan de werknemer, bij aflevering vóór 1 april 2015, nog de ‘oude’ fietsregeling van 2014 mag worden toegepast.

Binnen de werkkostenregeling kunt u ook nog onbelast een fiets van de zaak geven of vergoeden, mits deze in de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom valt.