Mede aansprakelijkheid BTW-schulden

Een BV werd aansprakelijk gesteld voor de openstaande BTW-schuld van een fiscale eenheid. Voor de Rechtbank stelde de BV dat zij ten onrechte aansprakelijk is gesteld. De BV had nooit een beschikking fiscale eenheid ontvangen. Echter in de praktijk bleek dat de BV wel degelijk handelde alsof zij onderdeel was van die fiscale eenheid. Sinds 2009 werd gezamenlijk aangifte OB gedaan. Ondanks het ontbreken van een afschrift van de beschikking stelde de inspecteur de BV aansprakelijk voor de BTW-schuld. Volgens het Hof moet niet alleen de beschikking zijn afgegeven maar ook aan alle afzonderlijke onderdelen van de fiscale eenheid bekend worden gemaakt. Hoewel de fiscale eenheid feitelijk had bestaan was de aansprakelijkheid ten onrechte gesteld. Lees hier de rechtspraak