Eindejaarstips voor ondernemers

Nu het einde van het jaar in zicht komt, is het raadzaam om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. In deze nieuwsflits geven wij een aantal eindejaarstips voor de ondernemer.

Investeringen goed plannen. Een belangrijke fiscale faciliteit voor met name het MKB is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is een extra aftrek die u, naast de gewone afschrijvingen, ten laste van de winst kunt brengen. Deze faciliteit is er met name op gericht om kleine investeerders tegemoet te komen. Om dit te bereiken, kent de KIA een bepaalde staffel, waarbij het voordeel vanaf een investeringsbedrag van € 117.991 geleidelijk afneemt. Hierdoor kan het lonen om uw investeringen over meerdere jaren te spreiden. Dat is sowieso het geval als u in 2023 meer dan € 353.973 zou willen investeren, want dan is de KIA nul. Let op. Houd er rekening mee dat het moment van investeren het moment is waarop u de investeringsverplichting aangaat. Dit is meestal de datum waarop u het koopcontract tekent. Het moment van betalen is dus niet van belang. Dit is alleen anders als u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt. In dat geval kunt u slechts de KIA claimen tot het bedrag dat u dat jaar heeft (aan)betaald. Tip. Neemt u het bedrijfsmiddel echter wel in gebruik, dan kunt u ook direct de KIA claimen.

Energiebesparende investeringen nog in 2023 doen. In het Belastingplan 2024 wordt voorgesteld om het percentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) per 1 januari 2024 te verlagen van 45,5 naar 40%. Het lijkt dan ook verstandig om investeringen die in aanmerking komen voor de EIA, reeds in 2023 te doen. Tip. Beslissend is het moment dat u uw handtekening voor aankoop zet. Daarna moet u de investering tijdig melden (binnen drie maanden bij RVO.nl). Let op. Bij een nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel in het jaar van investeren, is de EIA gemaximaliseerd tot het bedrag dat is betaald. Het restant komt in de jaren daarna aan de orde.

Herinvesteringsreserve benutten. Als u een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, kunt u de belastingheffing over deze boekwinst uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve (HIR). Zodra u weer investeert, kunt u de HIR afboeken op het nieuw aangeschaft bedrijfsmiddel. Hierdoor daalt de boekwaarde van het vervangende bedrijfsmiddel en kunt u de jaren na aanschaf minder afschrijven. Zodoende betaalt u toch belasting over de gemaakte boekwinst, maar gespreid over de jaren. Wettelijk is bepaald dat u de HIR binnen drie jaar na het jaar waarin u het bedrijfsmiddel heeft verkocht, moet afboeken op een ander aangeschaft bedrijfsmiddel. Heeft u in 2020 dus een bedrijfsmiddel verkocht met boekwinst en deze boekwinst ondergebracht in een HIR, dan heeft u nog tot het einde van 2023 de tijd om een nieuwe investering te doen waarop u de HIR kunt afboeken.

Elektrische bestelauto. Als u een nieuwe volledige emissieloze bestelauto aanschaft (koop of financial lease), dan kunt in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Voor het jaar 2023 is het budget voor de SEBA echter al overtekend. Vanaf 9 januari 2024, 09.00 uur start er weer een nieuwe aanvraagronde. U kunt dus misschien beter wachten met de aanschaf van een nieuwe elektrische bestelauto tot na de jaarwisseling.

Aanvraag WBSO 2024. De WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee u als ondernemer uw (loon)kosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) kunt verlagen. Als u personeel in dienst heeft, dan moet de aanvraag voor WBSO voor het jaar 2024 uiterlijk op 20 december 2023 ingediend te zijn.

Willekeurig afschrijven. Investeert u in 2023 in nieuwe bedrijfsmiddelen, dan kunt u gebruikmaken van de faciliteit die erop neerkomt dat u in 2023 maximaal 50% van de investering mag afschrijven. In de jaren erna schrijft u de rest van de investering af, volgens de normale regels. Tip 1. Per saldo schrijft u in de loop der tijd dus hetzelfde bedrag af, alleen mag u dit nu naar voren halen. De faciliteit kan u dus een rente- en liquiditeitsvoordeel opleveren. Tip 2. Omdat de faciliteit alleen in 2023 geldt, loont het om investeringen zo mogelijk dus nog dit jaar uit te voeren.

Door energiebesparende maatregelen nog in 2023 uit te voeren, profiteert u nog van het hoge aftrekpercentage. Houd er rekening mee dat bij een nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel in het jaar van investeren, de EIA gemaximaliseerd is tot het bedrag dat is betaald. Het restant is later aftrekbaar.