Gebruikelijk loon dga stijgt in 2024. Ga je als dga meer belasting betalen?

Als je een eigen bv hebt en daar werkt, moet je als directeur-grootaandeelhouder (dga) een ‘gebruikelijk loon’ aan jezelf uitkeren. Dit standaard salaris schiet in 2024 omhoog naar € 56.000. Wat betekent deze stijging voor ondernemers met een bv? Waarom is het gebruikelijk loon eigenlijk ingesteld? En hoe ga je slim om met je dga-salaris? Wij leggen het je uit.

In het kort

  • Het gebruikelijk loon voor een dga is verplicht en wordt vastgesteld op basis van verschillende criteria.
  • Het minimum dga-salaris is gestegen naar € 51.000 in 2023 en € 56.000 in 2024.

Inhoudsopgave

Wat is het gebruikelijk loon dga?

Een dga is directeur-grootaandeelhouder en tegelijk werknemer van zijn eigen bv. Je wordt als dga aangemerkt als je meer dan 5 procent in de aandelen van een bv bezit (aanmerkelijk belang).

Als directeur-grootaandeelhouder kun je niet zomaar afstand doen van een salaris. Of jezelf een lager loon geven dan redelijk is voor je functie en werkzaamheden in de bv. Dat is wettelijk geregeld in de gebruikelijkloonregeling. Met gebruikelijk loon wil de Belastingdienst voorkomen dat je als dga geen loon aan jezelf betaalt, maar alleen (fiscaal lager belast) dividend uitkeert.

Is gebruikelijk loon dga verplicht?

Ja en nee. Het gebruikelijk loon is geen in beton gegoten regeling. In sommige gevallen is het mogelijk om jezelf (tijdelijk) een lager gebruikelijk loon uit te keren. Wanneer de bv of je holding het dga-salaris niet kan dragen, moet je contact opnemen met de Belastingdienst en een verzoek indienen om het gebruikelijk loon te verlagen.

Het is belangrijk om als dga de regeling nauwkeurig toe te passen. Jij moet namelijk bewijzen dat jouw loon klopt. Rechters zijn meestal niet snel overtuigd dat je minder zou moeten verdienen dan het standaardbedrag. Alleen als je bv financieel in zwaar weer zit, is een lager loon soms te rechtvaardigen.
Ook je partner moet een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor haar of zijn werkzaamheden in de bv.

Hoe kun je gebruikelijk loon dga vaststellen?

Je kunt je gebruikelijke loon als dga op verschillende manieren vaststellen. Kies uit deze 3 opties het hoogste bedrag:

  • Het standaardbedrag. Dat is minimaal € 51.000 in 2023 en € 56.000 in 2024.
  • 100 procent van het loon van iemand met een vergelijkbare baan in de bv.
  • Het loon van de meestverdienende werknemer in je bedrijf.

Minimum dga-salaris in 2023 en 2024

Deze wettelijke ondergrens – het normbedrag gebruikelijk loon – is in 2023 gestegen naar € 51.000. In 2024 stijgt het minimum dga-salaris met € 5000 verder naar € 56.000. Een flinke verhoging dus.

In 2022 bedroeg het dga-salaris nog € 48.000. In 2019, 2020 en 2021 bleef het minimumsalaris nog stabiel op € 46.000.

De nieuwe tarieven voor 2024, inclusief dit loon, moeten nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer, maar dat lijkt een formaliteit. Kortom, bereid je voor op een hoger loon en mogelijk meer belasting in 2024.

Afschaffing doelmatigheidsmarge

Het loon van de dga moet sinds 1 januari 2023 minimaal 100 procent zijn van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in je bedrijf. Dit wordt de doelmatigheidsmarge genoemd. Deze doelmatigheidsmarge bedroeg in 2022 nog 75 procent.

Hoe werkt het dga salaris van een startende ondernemer?

Tot 1 januari 2023 konden dga’s van start-ups drie jaar lang het wettelijke toegestane minimumloon krijgen in plaats van een marktconform salaris. Met deze regeling hoopte de overheid steun te bieden aan innovatieve startende ondernemers die nog maar weinig winst maken.

Deze uitzonderingsregeling is in 2023 verdwenen, omdat er nauwelijks gebruik van werd gemaakt. Wel bestaat er overgangsrecht, zodat de start-up de volle drie jaar kan volmaken. Een dga die de regeling in 2022 is gestart, kan die dus ook nog in 2023 en 2024 toepassen.

Hoe ga je slim om met dga-salaris?

De stijging van het dga-salaris in 2024 betekent waarschijnlijk dat je meer belasting gaat betalen. Ook heeft het effect op sociale premies. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de veranderingen. Je moet immers het juiste salaris aan jezelf uitkeren om aan alle fiscale regels te voldoen.