Factsheet minimumjeugdloon voor werkgevers

Wat verandert er?
• De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. Het is de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Ook gaat in 2019 het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen omhoog.
• Werkgevers krijgen voor de hogere loonkosten van 18- tot en met 21-jarigen compensatie via het minimumjeugdloonvoordeel. Deze regeling gaat in per 1 januari 2018 en compenseert werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 voor jonge werknemers met een laag loon. Ook de regels voor stukloon en extra uren (het zogeheten meerwerk) veranderen per 1 januari 2018 (zie factsheets stukloon en meerwerk).

Hoe zien de veranderingen er uit?
Hieronder ziet u de veranderingen van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 en 1 juli 2019. De percentages geven aan welk deel van het wettelijk minimumloon van toepassing is voor jonge werknemers.

Leeftijd                                    nu                                   1-7-2017                               1-7-2019
15 jaar                                         30%                               30%                                 30%
16 jaar                                         34,5%                                 34,5%                              34,5%
17 jaar                                   39,5%                                 39,5%                              39,5%
18 jaar                                         45,5%                                 47,5%                               50%
19 jaar                                   52,5%                            55%                                  60%
20 jaar                                   61,5%                            70%                                 80%
21 jaar                                         72,5%                                 85%                                  100%
22 jaar                                   85%                               100%                               100%
23 jaar en ouder                 100%                             100%                               100%

Per 1 juli 2017 gelden de onderstaande bedragen per maand bij een volledige werkweek. Bedragen zijn exclusief vakantiegeld.

Leeftijd

15 jaar                               € 469,60
16 jaar                               € 540,05
17 jaar                               € 618,35
18 jaar                               € 743,55
19 jaar                               € 860,95
20 jaar                              € 1.095,80
21 jaar                               € 1.330,60
22 jaar en ouder             € 1.565,40

Wat moet u doen?
De wijzigingen betekenen dat u uw loonadministratie moet aanpassen, zodat u uw werknemer het juiste loon betaalt.

Hoe wordt u gecompenseerd?
Het minimumjeugdloonvoordeel voor 18- tot en met 21-jarigen betaalt de Belastingdienst automatisch aan u uit in de tweede helft van 2019 op basis van gegevens van het UWV. U krijgt dan het voordeel over zowel het tweede halfjaar van 2017 als 2018. U hoeft daarvoor niets te doen. Hieronder vindt u de bedragen die bij de tegemoetkoming horen. Bedragen tegemoetkoming horen.

Leeftijd op 31 dec         Compensatie per uur            Max. compensatie over 2e helft 2017 en heel 2018

18 jaar                                  € 0,23                                            € 478,40

19 jaar                                  € 0,28                                            € 582,40

20 jaar                                 € 1,02                                             € 2.121,60

21 jaar                                 € 1,58                                              € 3.286,40

Voor werknemers van 22 jaar of ouder (en vanaf 1 juli 2019 van 21 jaar en ouder), die nu het volwassenenminimumloon gaan verdienen, geldt het lage-inkomensvoordeel. Om in aanmerking te komen voor het lage-inkomensvoordeel moet de werknemer per kalenderjaar ten minste 1248 uur bij u gewerkt hebben en tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen.

Zijn er uitzonderingen?
Het verhoogde minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen geldt niet als een mbo’er bij u een leerwerkplek heeft in het kader van de Beroepsbegeleide Leerweg (bbl). Deze werknemers behouden het huidige minimumjeugdloon. Als de mbo’er 21 of 22 jaar is, krijgt hij wel het bijbehorende minimumjeugdloon zoals dit in de eerste tabel staat.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid