Autorit met zakelijk èn privédoel is privérit

BV A drijft een handelsonderneming en stelt aan haar DGA een auto ter beschikking. In 2008 is de DGA met het gezin in Oostenrijk geweest voor een ontmoeting met een zakelijke relatie en voor een skivakantie. De inspecteur heeft de ritten als privé bestemd en een naheffing LB/PVV opgelegd. De DGA gaat in bezwaar en beroep. Het Hof stelt dat doorslaggevend is de beantwoording van de vraag wat het doel van de rit was. Wat was het hoofddoel? Hier kan niet gesteld worden dat een van beide het hoofddoel is. De rit is zakelijk indien deze door iemand die niet de dienstbetrekking heeft – zoals deze DGA – doch wat inkomen, vermogen en gezinssamenstelling betreft en dus in dezelfde omstandigheden verkeert, de rit niet zou hebben gemaakt. Tegenwoordig rijden veel mensen voor de wintersport naar Oostenrijk. De rit wordt dan ook geheel als privérit aangemerkt. De Hoge Raad stelt met het Hof een volledige privérit voor de autokostenfictieregeling. Lees hier de rechtspraak.