Noodzakelijkheidcriterium in de werkkostenregeling

Blijkbaar is ook voor de staatssecretaris de uitleg van wat nu precies de definitie is voor het ‘noodzakelijkheidscriterium’, niet bevredigend. Daarom heeft hij besloten dat hier een evaluatie over gaat plaatsvinden, voordat het al is ingevoerd en in de praktijk wordt gebruikt. Deze evaluatie moet tot een rapportage leiden welke uiterlijk op 1 januari 2019 (inderdaad 2019) aangeboden moet zijn aan het parlement. Er wordt nu al gesproken over verwarring rond het noodzakelijkheidscriterium. Voor dit moment is de uitleg dat het nodig is voor de uitoefening van de dienstbetrekking en vooral dat het ook gebruikt wordt door de werknemer.