Zes aanvullingen op derde steunpakket corona

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. De aanvullingen op het derde steunpakket op een rij.

Verlenging en tijdelijke verbreding TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt mkb-ondernemers bij het betalen van vaste lasten die blijven doorlopen, terwijl hun omzet als gevolg van de coronamaatregelen sterk is teruggelopen. Tot nu gold de TVL alleen voor een beperkt aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de regeling tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen. Eerder is de aanvraagperiode al verlengd. Er volgen nog drie nieuwe aanvraagrondes van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

Klein Krediet Corona en GO-C regeling verlengd

Kleine ondernemers die behoefte hebben aan extra krediet als gevolg van de coronacrisis kunnen gebruikmaken van de regeling Klein Krediet Corona. Heeft u krediet nodig, maar krijgt u vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening? Dan biedt de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) wellicht uitkomst. Beide corona-garantieregelingen worden verlengd tot en met 30 juni 2021.

Eenmalige subsidie horecaondernemers

Horecaondernemers hebben voorraden ingekocht die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij geïnvesteerd om ook in de winter open te kunnen blijven met inachtneming van de coronamaatregelen. Er komt een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren. De hoogte van deze subsidie is ongeveer 2,75% van de omzetderving, wat gemiddeld neerkomt op € 2.500. Deze subsidie komt bovenop de TVL-regeling. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf half november aanvragen via de TVL-aanvraag.

Time-out arrangement (TOA)

Het Time Out Arrangement (TOA) helpt ondernemers om de mogelijkheden te benutten die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) hun straks biedt. TOA stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een “winterslaap” te brengen. Wanneer de situatie verbetert, kunnen zij weer opstarten. Zo kunnen gezonde bedrijven een faillissement hopelijk voorkomen. Het kabinet werkt deze regeling de komende tijd nog verder uit. Ondernemers kunnen nu al met hun schuldeisers in gesprek gaan om dit meteen na 1 januari 2021 te formaliseren.

(Tijdelijke) banen

Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen verlichting kunnen bieden aan sectoren die als gevolg van de coronacrisis met personeelstekorten kampen. Op deze manier kunnen mensen, die als gevolg van de coronacrisis geen werk hebben, tijdelijk aan werk worden geholpen.

Afsprakenkader detailhandel

Met de detailhandel zijn afspraken gemaakt over handhaving van de basisregels in verband met het coronavirus. Het is belangrijk dat mensen zich aan deze regels houden. Het kabinet roept iedereen op om alléén te gaan winkelen en winkeltijden meer te spreiden.