Termijn terugbetalingsregeling (corona)belastingschulden verlengd van vijf naar zeven jaar

Termijn terugbetalingsregeling (corona)belastingschulden verlengd van vijf naar zeven jaar

Het wordt voor sommige ondernemers mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschulden te verlengen van vijf naar zeven jaar. Ook wordt het mogelijk om een betaalpauze in te lassen en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand.

Verlenging aflossingstermijn. Met de verlenging van de aflossingstermijn wil het kabinet ondernemingen die financieel gezond zijn en te maken hebben met tijdelijke aflossingsproblemen, helpen. De verlenging van de betalingsregeling leidt er toe dat een deel van de totale openstaande coronabelastingschuld maximaal twee jaar later wordt afgelost. Let op. De volgende bedrijven komen niet in aanmerking voor de extra verlening van de betalingsregeling:

1.    bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaan;

2.    bedrijven die een hoge (corona)belastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan de coronacrisis niet of nauwelijks winst hebben gemaakt;

3.    bedrijven met een openstaande (corona)belastingschuld lager dan € 10.000.

Verzoek indienen bij de Belastingdienst. Voor de verlenging moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Hieruit moet blijken dat de openstaande belastingschuld niet binnen vijf jaar afgelost kan worden, maar wel binnen zeven jaar. Bij een schuld vanaf € 50.000 wordt er meer onderbouwing gevraagd dan bij een schuld tussen € 10.000 en € 50.000. Tip. Een verzoek om verlenging kan gedurende de hele looptijd van de betalingsregeling aangevraagd worden.

Betaalpauze en kwartaalbetaling. Ook wordt het mogelijk om eenmalig een betaalpauze van drie maanden in te lassen en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand. Dit kan bijv. helpen bij bedrijven met een sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden. Om hiervan gebruik te maken, moet u een schriftelijk verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken.

Voor de verlenging van de aflossingstermijn geldt een schuldenondergrens van € 10.000. Uit het verzoek aan de Belastingdienst moet blijken dat de openstaande belastingschuld niet binnen vijf jaar afgelost kan worden, maar wel binnen zeven jaar. Een verzoek om verlenging kan gedurende de hele looptijd van de betalingsregeling ingediend worden.

 

Bron: Indicator