Nieuwe regels arbeidsvoorwaarden: dit verandert er

Vanaf 1 augustus 2022 gelden er nieuwe regels die de arbeidsvoorwaarden van medewerkers moeten verbeteren. De EU-richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zorgt voor veranderingen op het gebied van scholing, onvoorspelbare arbeid, nevenwerkzaamheden en de informatieplicht van jou als werkgever.

KVK krijgt veel vragen van ondernemers die willen weten wat de nieuwe regels concreet voor hen betekenen. Hieronder lees je de meest gestelde vragen én antwoorden over de veranderingen in de arbeidswet.

Veelgestelde vragen

 1. Wat is er veranderd?

Als werkgever moet je voortaan zorgen voor (nog meer) heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Informatieplicht
  Je moet duidelijke informatie geven over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en de rechten en plichten van werkgever en werknemer bij de start van een dienstverband.
 • Scholing
  Als werkgever moet je verplichte opleidingen voor je medewerker betalen, zoals een cursus voor het behalen van een veiligheidscertificaat.
 • Nevenwerkzaamheden
  Je mag werknemers niet meer verbieden werkzaamheden naast hun baan bij jou te doen, tenzij je daar een goede reden voor hebt. Bijvoorbeeld als het een bedrijfsrisico oplevert voor de veiligheid of gezondheid van een medewerker. Of een risico op lekken van bedrijfsinformatie.
 • Onvoorspelbare arbeid
  Hebben je werknemers een onvoorspelbaar werkpatroon, zoals oproepkrachten? Dan moet je in het arbeidscontract vastleggen op welke dagen en of in welke tijdvakken je de werknemer kunt oproepen. Oproepen buiten deze dagen of tijdvakken mag de werknemer weigeren.
 • Aanpassen werktijden
  Een werknemer met wisselende werktijden die minimaal 26 weken in dienst is mag een verzoek doen voor meer voorspelbare werktijden. Als bijvoorbeeld een beveiliger onregelmatig werkt, mag die een verzoek doen om het rooster en de werktijden waarbinnen die wordt opgeroepen aan te passen. Je moet hierop als werkgever binnen één maand schriftelijk en gemotiveerd reageren. Werkgevers met minder dan tien werknemers hebben hiervoor drie maanden de tijd.
 1. Hoe moet een arbeidscontract er nu uitzien?

Neem je een nieuwe werknemer aan? Dan moet je duidelijke informatie geven over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden, zoals de werktijden, de werkplek en het salaris. Je legt ook afspraken vast voor werk buiten de arbeidstijd en het wisselen van diensten. Bekijk het overzicht van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die in het arbeidscontract moeten staan volgens de nieuwe regels.

 1. Moet ik mijn huidige arbeidscontracten aanpassen?

Nee, je hoeft huidige arbeidscontracten niet aan te passen. Maar houd er wel rekening mee dat alle transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor iedereen gelden. Dus ook voor de medewerkers met wie je eerder een arbeidscontract hebt afgesloten. Heb je bijvoorbeeld vóór 1 augustus afgesproken dat een medewerker studiekosten voor verplichte scholing terugbetaalt, dan geldt dit niet meer. Je moet deze scholing nu kosteloos aanbieden. Ook eerdere afspraken die je hebt gemaakt, bijvoorbeeld over het verbieden van nevenwerkzaamheden, gelden nu niet meer.

 1. Gelden de nieuwe regels ook voor zzp’ers die ik inhuur?

Nee, een zzp’er is geen werknemer. Maar pas op voor schijnzelfstandigheid. Heb je een zzp’er in dienst of ben je een zzp’er in dienst? Controleer samen of er geen sprake is van loondienst en voorkom daarmee boetes. Er is bijvoorbeeld sprake van schijnzelfstandigheid als de zzp’er niet zelf mag bepalen hoe die het werk doet. Leg de samenwerking tussen jou en de zzp’er vast in een modelovereenkomst. Een modelovereenkomst wordt goedgekeurd door de belastingdienst. Zo weet je zeker dat je niet achteraf voor een financiële tegenslag komt te staan.

Personeel inhuren als zzp’er

Ben je zzp’er en heb je personeel nodig maar twijfel je welke vorm bij jou past? Lees over de verschillende mogelijkheden voor het inhuren van personeel.

 1. Heeft de opheffing van het nevenwerkzaam­heden­beding gevolgen voor het concurrentiebeding dat ik met mijn medewerkers afspreek?

Nee, de opheffing van het verbod op nevenwerkzaamheden heeft geen invloed op het concurrentiebeding. Met een concurrentiebeding zorg je ervoor dat een werknemer niet bij de concurrent gaat werken wanneer de werknemer bij jou stopt. De nieuwe EU-richtlijn stelt dat je medewerkers niet meer mag verbieden om nevenwerkzaamheden te doen terwijl ze bij jou in dienst zijn. Werkt iemand bijvoorbeeld twintig uur per week bij jou in je restaurant, dan mag deze medewerker daarnaast ook bijwerken als bezorger.

Je kunt je werknemer niet meer verbieden om buiten de arbeidsovereenkomst voor anderen te werken. Als werkgever mag je alleen een verbod op nevenwerkzaamheden afspreken als je hiervoor een gegronde reden hebt. Bijvoorbeeld wanneer het werken voor de andere werkgever een bedrijfsrisico kan opleveren, zoals het lekken van gevoelige bedrijfsinformatie.

Gevoelige bedrijfsinformatie

Werk je met gevoelige bedrijfsinformatie? Dan wil je voorkomen dat medewerkers onbedoeld bedrijfsgegevens delen met anderen, ook tijdens hun nevenwerkzaamheden. Maak daarom afspraken met je werknemers om te zorgen dat ze zorgvuldig omgaan met bedrijfs- en persoonsgegevens of stel een geheimhoudingsverklaring op.

 1. Ik heb net iemand aangenomen die niet de juiste diploma’s heeft voor de functie. Ben ik nu verplicht de opleiding van deze medewerker te betalen?

Nee, een diploma of certificaat dat de medewerker al aan het begin van het dienstverband moet hebben valt niet onder de regels. Stel, je neemt een loodgieter aan die niet het juiste loodgietersdiploma heeft, dan moet de sollicitant de kosten voor deze opleiding zelf betalen. De nieuwe regels gelden voor medewerkers die je al in dienst hebt. Moet een loodgieter tijdens diens functie nieuwe vaardigheden leren of bijspijkeren om een verplicht veiligheidscertificaat te halen? Dan moet jij de kosten voor de benodigde scholing betalen. Of denk aan een communicatiemedewerker die voortaan teksten in het Engels moet vertalen. Ook dan moet jij de kosten betalen voor een Engelse taalcursus.

 1. Moet ik de uren betalen waarin mijn werknemer een verplichte opleiding volgt?

Ja, de tijd waarin je werknemer een verplichte opleiding of cursus volgt valt onder arbeidstijd. Ook wanneer de cursus bijvoorbeeld in de avonduren plaatsvindt, moet je voor die uren betalen.

Personeel opleiden

School je personeel om of bij in zeven stappen. Beperkt budget voor scholing? Bekijk de subsidiemogelijkheden.

 1. Hoe breng ik mijn personeel op de hoogte van de nieuwe regels?

Je bent niet verplicht om de nieuwe regels te communiceren, maar medewerkers kunnen hier wel naar vragen. Bijvoorbeeld als ze willen weten hoe het zit met eerdere afspraken over scholing of het werken voor een andere werkgever. Je bent verplicht om binnen een maand op zulke vragen te reageren.

 

Bron: Kvk bijgewerkt 8 augustus 2022