Nu de KOR dus straks de OVOB? Misschien, maar kies bewust!

Heb je ondernemers in je portfolio hebt die starten, een beperkte omzet hebben of veel investeringen doen, dan herken je het wel: aan het einde van het jaar meld je dat hij of zij recht heeft op de kleine ondernemersregeling (KOR). Een mooi cadeautje rond de feestdagen, je hoeft tot maximaal € 1.345 minder btw af te dragen. Aan deze vermindering volgens de kleine ondernemersregeling zit een relatief complexe berekening verbonden. De wetgever wilde dat vereenvoudigen en dus krijgen we vanaf 1 januari 2020 de zogenaamde Omzetgerelateerde Vrijstelling OmzetBelasting (OVOB).

Als je per 1 januari 2020 gebruik wilt maken van de OVOB, dan moet je je vóór 20 november a.s. aanmelden bij de Belastingdienst, maar wil de ondernemer dat wel?

De huidige situatie: KOR

De huidige KOR is een vermindering van de af te dragen btw. Je kunt hier over het algemeen gebruik van maken als je een beperkte omzet hebt, veel geïnvesteerd hebt óf je verkopen belast zijn met het lage (9%) btw tarief en je over inkopen het normale (21%) btw tarief betaalt.
Als het saldo van de af te dragen en terug te vragen btw minder is dan € 1.883 dan kun je de vermindering toepassen. Bij internationale transacties zijn hierop nog uitzonderingen, maar het gaat te ver om daar in deze column bij stil te staan. Van belang is wel dat toepassing van de KOR geen invloed heeft op de mogelijkheid om btw op kosten en (grote) investeringen terug te vragen.

Een nieuw stelsel: OVOB

Met de invoering van de OVOB voert de wetgever een stelselwijziging door.
Als je omzet minder is dan € 20.000 en je kiest voor de OVOB, dan ben je vanaf dat moment vrijgesteld van btw. Aan de ene kant is dat een vereenvoudiging, je hoeft geen btw aangiften meer te doen. Ook heb je een voordeel, je draagt geen btw meer af over je omzet. Bij een omzet van € 20.000 inclusief btw is dat een voordeel van  € 3.471. Daar kun je leuke dingen mee doen.
Er is ook een keerzijde. Doordat je vrijgesteld bent, kun je geen btw meer terugvragen op kosten die je maakt en (grote) investeringen die je doet. Als je in de afgelopen 5 jaar (bij vastgoed 10 jaar) geïnvesteerd hebt in bijvoorbeeld een auto of laptop, dan moet je een deel van de btw op de aanschaf terugbetalen doordat je vrijgesteld wordt. Omdat je aan een keuze voor de OVOB drie jaar vast zit, is het zaak goed na te denken of je de OVOB wel wilt. Zeker als je verwacht binnen de komende drie jaar grote of minder grote investeringen te doen dan is het gewone btw regime zo gek nog niet.

OVOB of niet: kies bewust

De OVOB moet de btw-heffing eenvoudiger maken en meer in lijn met de systemen in de andere EU-lidstaten. De OVOB is in tegenstelling tot de KOR een vrijstelling en dat kan zorgen voor forse financiële gevolgen. Het is daarom niet vanzelfsprekend om de OVOB aan te vragen omdat de ondernemer nu de KOR gebruikt. Bedenk vooraf goed of hij of zij op de lange termijn inderdaad voordeel heeft van de OVOB!