Let op het vervallen van vakantiedagen per 1 juli 2016!

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

De wet bepaalt dat er bij een fulltime dienstverband 20 vakantiedagen worden toegekend. Dit zijn wettelijke vakantiedagen. Daarnaast bestaan er bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn vakantiedagen bóvenop de wettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen worden vaak toegekend in de cao, het bedrijfsreglement of in de individuele arbeidsovereenkomst.

Ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen geldt dat deze komen te vervallen binnen een half jaar na het opbouwjaar. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een ander regime, namelijk dat deze verjaren na een periode van vijf jaar.

Uitzondering vervallen wettelijke vakantiedagen

Er geldt een uitzondering voor het vervallen van de wettelijke vakantiedagen. Deze komen namelijk niet te vervallen wanneer de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ernstige ziekte waarbij de werknemer bedlegerig is, of wanneer de werkgever de werknemer heeft geweigerd om dagen op te nemen vanwege onverwachte piekdrukte.

Administratie

De regel is dat bij een verlofaanvraag altijd eerst de verlofdagen worden afgeschreven die als eerste voor verjaring dan wel verval in aanmerking komen.  De wetgever vereist dat iedere werkgever een deugdelijke administratie bijhoudt waarbij het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke inzichtelijk is. Op die manier is het voor zowel werkgever als werknemer duidelijk welke dagen voor verval dan wel verjaring in aanmerking komen.

Uitbetalen vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen mogen gedurende de dienstbetrekking niet worden uitbetaald. Het verdient daarom aanbeveling om uw werknemers te stimuleren om de openstaande wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2015 nog op te nemen voor 1 juli 2016. Gebeurt dit niet voor deze datum, dan kunt u deze dagen wegstrepen van het verlofsaldo van uw werknemer. Dit geldt overigens niet voor bovenwettelijke vakantiedagen; deze kunnen wel worden uitbetaald gedurende het dienstverband.