De (mogelijke) afschaffing van de VAR

Verklaring arbeidsrelatie (VAR) in 2016 afgeschaft
Als de Eerste Kamer ermee instemt wordt de aloude VAR-verklaring  met ingang van 1 januari 2016 afgeschaft.  Opdrachtgevers die zeker willen zijn dat zij geen belasting en premies hoeven inhouden, kunnen gebruik maken van door de Belastingdienst op te stellen modelovereenkomsten. Het is ook mogelijk om eigen overeenkomsten door de Belastingdienst te laten beoordelen. Als gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde (model)overeenkomst, dan is de opdrachtgever gevrijwaard van naheffingen. Hij en zijn opdrachtnemer moeten zich wel strikt houden aan de bepalingen van de overeenkomst.

De Belastingdienst heeft nog geen modellen gepubliceerd. Het is nu al wel mogelijk om overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen. De doorlooptijd is zes weken.