Bent u toe aan een nieuwe auto?

Afgelopen juni publiceerde staatssecretaris Wiebes van Financiën ‘Autobrief II’. Hierin geeft hij zijn plannen weer voor de autobelastingen vanaf 2016. Eind van dit jaar 2015 loopt de huidige fiscale regeling voor auto’s van de zaak af. Voor het jaar 2016 zullen de regels van 2015 gelden, maar wel met toepassing van aangescherpte normen voor de CO2-uitstoot. Met ingang van 2017 komen er nieuwe regels. Bestaande situaties worden meestal geëerbiedigd. Zo blijft de bijtelling voor privégebruik van een personenauto onveranderd gedurende 60 maanden na de eerste uitgifte van het kenteken, ook als die termijn van 60 maanden pas na 1 januari 2017 eindigt.

Plugin-hybride auto’s worden vanaf 2017 fors duurder. Het milieuvoordeel van dergelijke auto’s wordt in de praktijk niet gehaald, onder andere omdat veel meer op diesel of benzine wordt gereden dan werd gedacht. De bijtelling wordt hoger en de korting of vrijstelling  van motorrijtuigen- en aanschafbelasting vervalt.

Wat betekent dit voor u bij de aanschaf van een nieuwe auto in 2017?
Volledig elektrisch aangedreven auto’s blijven vrijgesteld van MRB en BPM. Het bijtellingspercentage  wordt 4% voor elektrische auto’s tot een catalogusprijs van € 50.000. Daarboven is de bijtelling gelijk aan die voor gewone auto’s: 22%.

Plugin-hybride auto’s gaan geleidelijk meer MRB en BPM betalen totdat het niveau van reguliere auto’s is bereikt. De bijtelling wordt stapsgewijs opgevoerd naar die van gewone auto’s (22%).

Voor reguliere auto’s wordt het bijtellingspercentage verlaagd naar 22% (nu 25%). Daarnaast wordt de MRB iets lager. Voor oude dieselauto’s met veel (roet)uitstoot gaat de motorrijtuigenbelasting omhoog. De aanschafbelasting (BPM) wordt op langere termijn afgeschaft

Hier worden allen de hoofdlijnen weergegeven, maar er is meer. Laat u daarom tijdig adviseren bij de aankoop van een nieuwe auto en de heffingen hierover.