Aanpassingen coronasteunpakketten bekendgemaakt

Het kabinet heeft vandaag bekendgemaakt dat het steun- en herstelpakket voor banen en economie vanwege de coronacrisis verder wordt uitgebreid. Ook wordt er afgezien van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Een greep uit de belangrijkste onderdelen voor u als ondernemer.

NOW en TVL

De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage, dit bedraagt afhankelijk van het omzetdervingspercentage tussen de 50 en 70%. Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie, zoals cafés die zijn gesloten op last van de overheid. Het kabinet voert deze verruiming in voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding van de SBI-codes voor de TVL blijft ook in het eerste kwartaal van 2021. Dit betekent dat ook bijv. toeleveranciers van restaurants in aanmerking komen voor de TVL.

Evenementensector

De zogenaamde ‘seizoensmodule’ voor de evenementenbranche blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 bestaan. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen, toch aanspraak maken op de TVL. Ook kan de sector in ‘fieldlabs’ gaan experimenteren met het veilig en verantwoord organiseren van een evenement. De evenementenbranche heeft hiertoe een plan ingediend en vanaf half januari kunnen zij aan de slag. Het kabinet overweegt om in het nieuwe jaar ook een fieldlab te starten voor cafés.

Nieuw: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Omdat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en er mensen tussen wal en schip kunnen belanden, wordt er via de gemeenten extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval vanwege de coronacrisis niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen of om werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor € 130 miljoen in het eerste halfjaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking van de maatregel met gemeenten.

TOZO

De TOZO loopt in de huidige vorm tot 1 april 2021. Verder gaat het kabinet per 1 januari 2021 zelfstandig ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, bijv. via coaching of bijscholing.

Belastingmaatregelen

De periode dat ondernemers uitstel van betaling of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen, wordt verlengd tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Ook vijf andere belastingmaatregelen worden verlengd tot deze datum, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Daarnaast treft het kabinet twee nieuwe maatregelen. Allereerst geldt er tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en -testkits. Ten tweede stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Het kabinet heeft zojuist een uitgebreid steunpakket bekendgemaakt! Naast de verruimingen en versoepelingen, is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) een nieuwe regeling die via de gemeente wordt uitgevoerd en is bestemd voor ondernemers die door de coronacrisis veel van hun opdrachten zien verdwijnen. De uitwerking hiervan wordt begin februari 2021 verwacht. !