Verbod op privégebruik auto wel controleren

Aan werknemers van een bedrijf wordt voor hun werkzaamheden regelmatig een auto ter beschikking gesteld. Dat het belangrijk is om een sluitende kilometerregistratie bij te houden blijkt uit onderstaande casus.

Na het boekenonderzoek bij bedrijf ABC stelt de inspecteur dat ten onrechte voor het privégebruik van een auto geen bijtelling heeft plaatsgevonden. Er is geen sluitende kilometeradministratie aanwezig. Daarnaast wordt gesteld dat er bovenmatige onbelaste reiskostenvergoedingen zijn verstrekt in de jaren 2007 t/m 2009. Naar aanleiding hiervan zijn naheffingsaanslagen loonbelasting met vergrijpboeten van 50% opgelegd.

Het bedrijf gaat in beroep bij de Rechtbank Den Haag met de stelling dat het de werknemers verboden was de auto’s privé te gebruiken en dat het dus niet aannemelijk is dat dit verbod is overtreden. De Rechtbank oordeelde dat er méér vereisten zijn dan alleen de schriftelijke vastlegging van een verbod. De werkgever dient toezicht te houden op naleving van het verbod en tevens een passende sanctie bij overtreding op te leggen. De toelichting van de werkgever was, dat de medewerkers hard werken en lange dagen maken en er geen animo bestaat voor ‘uitjes’. Maar dit sluit niet uit dat de auto’s voor privédoeleinden zijn gebruikt. De Rechtbank blijft bij het standpunt dat het bedrijf toezicht moet houden op naleving van het verbod op privégebruik. Uit niets blijkt dat dit is gebeurd. De naheffingsaanslag blijft in stand wat betreft de auto’s en de bovenmatige reiskostenvergoedingen. Plezierig was wel dat de boete werd verminderd tot 10%.

Bron: Rechtbank Den Haag 12 november 2015 SGR15/2821.