Twaalf belangrijke berichten voor salarisprofessionals in 2018

Het eerste half jaar van 2018 zit er weer op. Welke belangrijke berichten hebben we het afgelopen half jaar zien langskomen. Wat zit er in de pijplijn, wat gaat er wijzigen?

Heeft u eind januari 2018 de eerste uitspraak van het gerechtshof gelezen over de werkkostenregeling en de gebruikelijkheidstoets. De Hoge Raad is nu aan zet. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor u.

Zie Eerste uitspraak Hof over werkkostenregeling en gebruikelijkheidstoets

Verder bent u waarschijnlijk in de eerste maanden van 2018 druk geweest met de nieuwe Europese privacywetgeving: de AVG die op 25 mei in werking is getreden.

Zie AVG ook relevant voor salarisprofessionals

Hierna volgen twaalf relevante berichten die voor u als salarisprofessional de komende periode van belang zijn. Welke wijzigingen zijn aangekondigd?

Opschorting handhaving Wet DBA tot 2020 – roadmap vervanging DBA

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. De mogelijkheden voor handhaving van kwaadwillenden zijn sinds 1 juli 2018 wel verruimd.

Fiets van de zaak eenvoudiger per 2020

Het wordt een stuk aantrekkelijker gemaakt een fiets van de zaak te krijgen door een vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling. Er komt net zoals bij de auto van de zaak een bijtelling voor de fiets. De regeling wordt de komende tijd samen met brancheverenigingen uitgewerkt en moet per 1 januari 2020 ingaan.

Evaluatie werkkostenregeling – kabinet wil alleen kleine wijzigingen

De evaluatie van de werkkostenregeling (WKR) is in maart gepubliceerd. De conclusie van het onderzoek is dat werkgevers op dit moment gebaat zijn bij zoveel mogelijk rust rond de WKR en dat er dus hooguit ruimte is voor kleine aanpassingen. Het kabinet ziet kansen om met kleine wijzigingen de WKR op enkele punten te vereenvoudigen maar ziet geen aanleiding om de regeling budgettair te verruimen.

Wetsvoorstel meer balans tussen flexwerk en vast contract

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in (vaste) dienst te nemen. Daarom stelt het kabinet voor om premiedifferentiatie tussen vaste contracten en flexcontracten in de WW en een cumulatiegrond in het ontslagrecht te introduceren. Ook het recht en de opbouw van de transitievergoeding wijzigen. De ketenbepaling wordt ruimer. Dit pakket aan maatregelen is opgenomen in de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Looptijd 30%-regeling verkort naar vijf jaar per 2019

De looptijd van de 30%-regeling wordt per 1 januari 2019 voor nieuwe en bestaande gevallen verkort van acht naar vijf jaar.

WGA-risicoperiode verkort naar vijf jaar in wetsvoorstel 

De periode van eigenrisico dragen voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn en de periode van premiedifferentiatie voor publiek verzekerden voor wat betreft de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) wordt verkort van tien naar vijf jaar.

Vijf dagen betaald geboorteverlof voor partners vanaf 2019

Het geboorteverlof voor partners gaat per 1 januari 2019 van twee naar vijf dagen betaald verlof. Vanaf juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof opnemen. Zij hebben dan recht op een uitkering van 70 procent van het loon.

Drie knelpunten uitvoering sectorindeling aangepakt

Vooruitlopend op de invoering van premiedifferentiatie naar de aard van het contract, is het noodzakelijk om de grootste knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling versneld aan te pakken. Daarom heeft de minister de regels betreffende de sectorindeling op drie onderdelen per direct aangepast. De maatregelen werken terug tot 29 juni 2018, 17.00 uur.

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 ingestemd met het wetsvoorstel hierover. De Tweede Kamer ging op 5 juli 2018 akkoord. De wet is op 20 juli 2018 gepubliceerd.

10 Heel kleine pensioenen vervallen per 1 januari 2019

Heel kleine pensioenen vervallen vanaf 1 januari 2019. Het gaat hier om pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dat mag op grond van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn.

11 Hogere kinderopvangtoeslag per 2019

Bijna alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang.

12 Loondispensatie in Participatiewet vervangt loonkostensubsidie

Bij veel mensen zijn er vragen en zorgen over de maatregel uit het Regeerakkoord om loonkostensubsidie in de Participatiewet te vervangen door loondispensatie. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken informeert over de contouren van de loondispensatie in de Participatiewet.

Zie ook Salarisprofessional wil wetswijzigingen weten, knelpunt: WKR

Onderwerp: Nieuws
Tags: salarisprofessionalwijzigingen 2018
Dossier: SalarisprofessionalWijzigingen 2017 en 2018