Geen maximum aan bijverdiensten voor studenten

Dit jaar zijn de fiscale regels voor studenten en scholieren versoepeld vanwege de coronacrisis. Wat betekent dit en gaat u nu ook meer studenten en scholieren inzetten? Zo ja, welke specifieke faciliteit geldt er dan nog meer?

Dankzij coronacrisis meer studenten?

Vanwege de coronacrisis zijn er in diverse branches extra mensen ingezet of extra overuren gedraaid, met name in cruciale beroepen. Hierbij zijn ook scholieren en studenten ingezet. Om bij hen onverwachte nadelige gevolgen te voorkomen, zijn er specifieke maatregelen getroffen. Welke zijn dat, hoe kunt u hier gebruik van maken en welke speciale faciliteit kunt u nog meer toepassen?

Geen maximum bijverdiensten. Studenten mogen dit jaar onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studiefinanciering. Tot dit jaar gold nog een maximum van € 14.682,96. Dit betekende een forse beperking voor studenten in het mbo, het hbo en het universitaire onderwijs die nog onder het oude stelsel van studiefinanciering vielen. Werd er namelijk meer bijverdiend, dan werd dit meerdere deel gekort op hun studiefinanciering en waren zij dus eigenlijk ‘voor niets’ aan het werk. In 2020 hebben ze van deze beperking dus geen last meer.

Ook voor kinderbijslag! Kinderen van 16 of 17 jaar mogen vanaf 1 januari 2020 ook onbeperkt bijverdienen, zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt. Dit heeft echter niets met de coronacrisis te maken. Kinderen tot 16 jaar mochten al onbeperkt bijverdienen. Deze verruiming geldt niet alleen dit jaar, maar is blijvend. De verruiming is een forse versoepeling, want tot dit jaar moesten de ouders van het kind de ontvangen kinderbijslag geheel terugbetalen als het maximum aan bijverdiensten werd overschreden.

Scholieren- en studentenregeling

Het zou zomaar kunnen dat de hiervoor genoemde versoepelingen ertoe leiden dat zich dit jaar meer studenten en scholieren melden voor vakantiewerk. Er is immers geen financiële rem meer als er te veel wordt verdiend. Tip.  Maakt u gebruik van studenten en scholieren, dan kunt u een speciale fiscale regeling toepassen: de scholieren- en studentenregeling. Deze regeling is bedoeld voor scholieren en studenten met recht op kinderbijslag of studiefinanciering en komt er in het kort op neer dat u vanwege de beperkte periode waarin gewerkt wordt minder of helemaal geen loonheffing hoeft in te houden. Bij het inhouden van de loonheffing mag u namelijk uitgaan van de kwartaaltabel, waarin ook een kwart van de loonheffingskorting is verwerkt.

Schriftelijk verzoek. Als u voor de scholier of student de regeling toe wilt passen, moet hij of zij een schriftelijk verzoek bij u indienen. Meestal weet de scholier of student dit niet, dus kunt u dit wellicht beter even voor hem of haar regelen.

Tip.  Inhoudelijk stelt het formulier niet veel voor en bevat het bijv. de NAW-gegevens en de vermelding dat de betreffende persoon recht heeft op studiefinanciering, dan wel zijn ouders op kinderbijslag. Nadat het formulier is ingevuld en ondertekend, bewaart u het bij de loonadministratie. Let op.  Zorg dat het formulier is ingeleverd voordat de scholier of student bij u begint te werken.

Geen aangifte. Houd in uw achterhoofd dat bij toepassing van de studenten- en scholierenregeling de scholier of student ook meestal geen aangifte hoeft te doen om te veel betaalde belasting terug achteraf te krijgen. Dit betekent wel dat de student of scholier maar bij één werkgever een dergelijk formulier mag inleveren.

U kunt dit jaar extra gebruikmaken van scholieren en studenten nu hun bijverdiensten niet meer zijn gemaximeerd, vanwege kinderbijslag of studiefinanciering. Pas daarbij de scholieren- en studentenregeling toe.