Balansschulden BTW

 
Het is al weer bijna twee jaar geleden dat de Belastingdienst de landelijke actie is gestart ‘Inning balansschulden BTW’. Ruim 20.000 ondernemers hebben toen over één of meerdere jaren alsnog suppletie-aangiften OB ingediend. Uit recente openbaar gemaakte stukken blijkt dat ondernemers met een belastingschuld van meer dan € 50.000 aan BTW altijd aan een schuldonderzoek worden onderworpen. Dit zal vooral uitgevoerd worden door middel van een boekenonderzoek. Hierbij wordt in het bijzonder onderzoek gedaan naar het betalingsverzuim en het niet voldoen aan de informatieverplichting. Vervolgens kunnen naar aanleiding van de bevindingen verzuim- en/of vergrijpboeten worden opgelegd. Bij balansschulden tot € 50.000 wordt in beginsel een verzuimboete van 10% opgelegd over het ten onrechte niet afgedragen bedrag aan BTW.